ἠπίστασθ'

ἠπίστασθ'
ἠπίστασθε , ἐπίσταμαι
know
imperf ind mp 2nd pl
ἠπίσταστο , ἐπιστάζω
let fall in drops upon
plup ind mp 3rd sg
ἠπίστασται , ἐπιστάζω
let fall in drops upon
perf ind mp 3rd sg
ἠπίστασθε , ἐπιστάζω
let fall in drops upon
plup ind mp 2nd pl
ἠπίστασθε , ἐπιστάζω
let fall in drops upon
perf imperat mp 2nd pl
ἠπίστασθε , ἐπιστάζω
let fall in drops upon
perf ind mp 2nd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”